Bạn Bè Cảm Nhận Chưa được phân loại Công Việc Cuộc Sống Du Lịch Kiến Thức - Kỹ Năng

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CON NGƯỜI SINGAPORE

Singapore  Là một đảo quốc nằm ngoài khơi mũi phía nam của bán đảo mã lai và  Lãnh thổ Singapore gồm có một đảo chính hình thoi, và khoảng 60 đảo nhỏ hơn. Singapore là quốc gia đô thị hóa cao độ, chỉ còn lại ít thảm thực vật nguyên …
Cảm Nhận Chưa được phân loại Công Việc Cuộc Sống Kiến Thức - Kỹ Năng

NGƯỜI THẦY NÂNG TÔI LÊN MỘT TẦM CAO MỚI.

Người Thầy nâng tôi lên một tầm cao mới. Cuộc đời tôi trải qua rất nhiều gian nan, vất vả,   lận đận trong công việc kinh doanh mua bán. Tôi bắt đầu con đường kinh doanh từ năm tôi 23 tuổi, lúc đó trong con người tôi không biết gì …

Instagram

Call Now Button