Bạn Bè Cảm Nhận Công Việc Cuộc Sống Du Lịch Kiến Thức - Kỹ Năng

PHẬT TỬ NÓI DỐI TRONG KINH DOANH CÓ CHẤP NHẬN ĐƯỢC KHÔNG

 Thực ra, lời nói dối hay không dối không quan trọng bằng lời nói đó có hại người hại mình hay không. Nói thật mà hại mình hại người thì còn nguy hiểm hơn là nói dối nhưng lợi mình, lợi người. Một lời nói có giá trị cần 5 yếu tố: 1. Chân  là nói đúng là thật. 2. Thiện là sự thật đó có hiệu quả tốt đẹp, lợi …
Bạn Bè Cảm Nhận Công Việc Cuộc Sống Du Lịch Kiến Thức - Kỹ Năng

NGỒI THIỀN DOANH NHÂN

có cách nào ứng dụng những giá trị cốt lổi của thiền vào kinh doanh một cách đơn giản nhất không?Thường biết mình biết người hay nói cách khác là thường sống tỉnh thức. Biết mình trong tỉnh thức thì mới điều chỉnh được nhận thức và hành vi cho đúng tốt với mọi người. vậy doanh nhân có cần phải ngồi thiền hàng ngày để có khả năng biết mình trong tỉnh thức .Không cần thiết phải ngồi, vì thường sáng suốt, …

Instagram

Call Now Button