Địa chỉ: Trung tâm thương mại Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu.
Hotline: 0943.010.797 – 0913.455.402
Website: https://kovinas.com
Email: info@kovinas.com